Evrak Takip

Evrak Takip

YAPI RUHSAT BELGESİ

-Zorunlu Belgesi Tamamlanmayanlar

1-Nurittin YILMAZ (455 ada 6 parsel)

-Nurittin YILMAZ kimlik fotokopisi
-Tapu aslı gibidir yapılacak malikler arka sayfasına yazılacak
-Vergi levhasının güncel fotokopisi
-Müteahhit ticaret odası kaydı güncel olacak
-Harita Mühendisi taahhütnamesinde yapı sahibi yerine Nurittin YILMAZ ve hissedarları yazılmalı
-Makine Mühendisi taahhütnamesi yapı sahibi yerine Nurittin YILMAZ ve hissedarları yazılmalı
İlgili idare Hanönü Belediye Başkanlığı yazılacak
-Taahhütnamelerde yapı sahibinin adresi tam yazılacak
-Denetçi Ömer AYDIN 'ın güncel ikametgah adresini gösterir belge
-Kontrol elemanı Elif GÜRLER in yapı denetimde çalıştığını gösterir sözleşmesi
-Mimari proje Salon+Mutfak>> Oturma odası+Mutfak olarak yazılmalı minimum alan 15.30m2 olacak,
-Mimari proje Banyo>> Banyo+WC minimum dar kenar 150cm minimum alan 4.20m2 olmalı,
-Hol ve koridor genişlikleri 120cm den az olamaz,
-Salon>> oturma odası olacak
-Çatı katı makine dairesi asansör merdiven toplam alanı 25m2 değil, yapı denetim hizmet sözleşmesi değişmeyecek ise proje değişmeli
-Tesisat proje anteti Belediye kısmı Taşköprü değil Hanönü olacak, toplam inşaat alanı düzeltilecek.
-Vaziyet planı ve yerleşim yeri planında Yol >> Sakızağacı caddesi olacak
-Kazan dairesine yıkama için su hattı ve gideri konulmamış
-Mimaride yapılacak değişikliklere göre kalorifer hesabı tekrar yapılmalı
-Mimaride daire ara duvarına sözleşmedeki gibi yalıtım straforu planda işlenmeli
-Asansör trafik hesabı daire adedi 8 olmalı, avan proje hesabı yenilenmeli
-Zemin etüdü 33. sayfadaki imza kişileri 32. sayfayıda imzalamalı
-Statik projede kazan dairesi perdesi için kolonlara gelen kesimlerin taşıyıcı sistemle ilişkilenmemesi için
ezilebilir malzeme kullanımını gösterir detay eklenmeli veya sistem taşıyıcıya dahil edilip tekrar çözülmeli.
-Kazan dairesi girişi ve kat holü zemin malzemesi planda belirtilmeli,
-Bağımsız bölüm noları değişecek 1 olan 2 olacak 2 olan 1 olacak üst katlara bu şekilde değişerek gidecek
-Mimaride planlarda yalıtım gösterilmeli
-Tüm projeler sayısal olarak CD de verilmeli, CD içerisinde sadece mimari var.
-Fikret KOCAOĞLU hariç diğer denetçilerin denetçi belgelerinin süresi dolmuş, vizeleri yapılıp yenilendi ise yenilerinin dosyaya konulması gerekiyor.

-Hizmet bedeli alındı makbuzu eksik.

YAPI DENETİM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (6) Verilen denetçi belgeleri beş yıl için geçerlidir. Bu sürenin sonunda vize edilmeyen denetçi belgesinin kullanımına izin verilmez.(19.09.2017)

2- Nurittin YILMAZ (455 ada 7 Parsel)

- Nurittin YILMAZ kimlik fotokopisi
- Tapu Hanönü tapu müdürlüğünden aslı gibidir yapılacak
- Bina aplikasyon krokisi yok
- Müteaahhit ticaret odası kaydı güncel olacak
- Müteaahhit vergi levhası güncel fotokopisi
- Zemin etüdü 33. sayfadaki imza kişileri 32. sayfayıda imzalamalı
- Elektrik proje müeellifi taahhütnamesinde ilgili idare yerine Hanönü Belediye Başkanlığı yazılacak, yapı sahibi ismi hatalı
- Makina Mühendisinin taahhütnamesinde ilgili idare, yapı adresi ve yapı sahibi hatalı
- Vergi levhasının güncel fotokopisi
- Kontrol elemanı Avni DEMİR 'in yapı denetimde çalıştığını gösterir sözleşmesi
- Kontrol elemanının güncel yerleşim yeri adresi
- Denetçilerden Zahide ERTAŞ 'ın güncel yerleşim yeri adresi, Mehmet Ali DEMİRCİOĞLU 'nun denetçi belgesinin süresi dolmuş, Kenan UĞURLU 'nun
  denetçi belgesinin süresi dolmuş, Ömer AYDIN 'ın denetçi belgesinin süresi dolmuş ve güncel yerleşim yeri adresi gerekiyor.
- Hizmet bedeli alındı makbuzu yok.
- Harita mühendisi taahhütnamesi yok.
- Vaziyet ve yerleşim planında sokak ismi yazılmamış.
- Mimaride kazan dairesinin bir cephesi taranmamış (perde için)
- Statik projede kazan dairesi perdesi için kolonlara gelen kesimlerin taşıyıcı sistemle ilişkilenmemesi için
  ezilebilir malzeme kullanımını gösterir detay eklenmeli veya sistem taşıyıcıya dahil edilip tekrar çözülmeli.
- Kazan dairesine yıkama için su hattı ve gideri konulmamış
- Radyatör hesabı tekrar yapılmalı proje ile değerler uyuşmuyor
- Sıhhı tesisat anteti Hanönü Belediyesi olarak değişmeli
- Kalorifer tesisat anteti Hanönü Belediyesi olarak değişmeli
- Mimaride daire ara duvarına sözleşmedeki gibi yalıtım straforu planda işlenmeli (21.09.2017)

-Belge Düzenleme Sürecinde Olanlar

1- Süleyman ÖZKAN (449 ada 9 parsel)  

-İnşaat ruhsatı düzenleme aşamasında harçların yatırılması bekleniyor. (19.09.2017)

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ

-Zorunlu Belgesi Tamamlanmayanlar

1- İlhami GÜL (457 Ada 8 Parsel) Seviye Tespit %80 olarak onaylandı.

2- Mehmet ERDOĞAN (457 Ada 7 Parsel) Seviye Tespit %70 olarak onaylandı.

3- Cafer YÜCEL ve Hüseyin YÜCEL (451 Ada 9 Parsel) Seviye Tespit %80 olarak onaylandı.

4- Kemal ÖZDEMİR (241 Ada 470 Parsel) İşyeri Teslim onaylandı.

5- Nurittin YILMAZ (455 Ada 2/3 Parseller) İşyeri Teslim onaylandı.

6- Fethi ÖZALP (411 ada 27 Parsel) 100%seviye onayı yapıldı hakedişde fatura eksik.(20.09.2017)

7- Necip YILDIRIM (203 ada 5 parsel)100% seviye onaylandı, hakediş bekleniyor. (20.09.2017)

8- Yüksel KAPUSUZ (205 Ada 4 Parsel) Asansör ruhsatı için dilekçe, belediye harçları, sanayi sicil belgesi, bakım sözleşmesiMüteahhit vergi borcu sorgulaması olumsuz, vatandaşların talebi halinde yapı kullanma izin belgesi verilebilecek.(20.09.2017)


-Belge Düzenleme Sürecinde Olanlar


YANAN YIKILAN YAPILAR FORMU

-Zorunlu Belgesi Tamamlanmayanlar

1-Yüksel KAPUSUZ (199 ada 1 Parsel)  İkametgah dolu.(20.09.2017)

-Belge Düzenleme Sürecinde Olanlar

  • Oluşturulma Tarihi : 12.9.2017 14:40:14