bilgi@hanonu.bel.tr (0366) 497 51 95-96
18. MADDE UYGULAMASI İLANI Tarihi: 03.04.2023

Hanönü Belediye Başkanlığı - Kastamonu

HANÖNÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

            Belediyemiz tarafından Hanönü Mahallesi Kader Sokak mevkiinde kalan tapunun 212 ada 1,2,3,4,5,6,7 ve 216 ada 1,2,3,4,5,6,7,15,20,21,22,23,24,25 numaralı parsellerinde belediye encümeninin 24.03.2023 tarihli ve 19 sayılı kararına göre 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi ve 2981/3290 sayılı kanunun ek 1 maddesi gereğince arsa ve arazi düzenlemeleri yapılmıştır.

            Uygulamaya ait parselasyon planları ve şüyu cetvelleri bugünden itibaren bir ay (30 gün) süreyle belediye ilan tahtasında asılı kalacaktır.

            İlgililere ilanen duyurulur.