bilgi@hanonu.bel.tr (0366) 497 51 95-96

Coğrafi Yapısı

 
İlçenin  çevresi yüksek tepelerle çevrili olup, Gökırmak kenarında küçük ovaları mevcuttur.
 
İklim ve Bitki Örtüsü:
 
İl topraklarının en doğu ucunda yer alan İlçemizin rakımı 415 metredir.Rakımı düşük olması nedeniyle ılıman bir iklime sahiptir. İlçemiz 20 köyü ile 408.350 hektar alana sahiptir.Yüksek kesimler verimli Çam, Köknar ve Kayın ağaçları ile kaplı olup orta kesimler de Meşe ve değişik bodur ağaçlarla kaplıdır. Gökırmak vadisinde ise Kavak,Söğüt ve değişik meyve bahçeleri ile kaplı olup, çeltik tarımı yapılmaktadır.
Genel Alan: 41.191,40 Ha.
Ormanlık Alan: 32.778,70 Ha.
Açıklık Alan:8.412,70 Ha.