bilgi@hanonu.bel.tr (0366) 497 51 95-96
18. MADDE UYGULAMASI İLANI Tarihi: 08.09.2023

Hanönü Belediye Başkanlığı - Kastamonu

Belediyemiz tarafından Hanönü Mahallesi Karayaprak mevkiinde kalan tapunun 408 ada 1, Dere 1 , Dere 2 ve Yol 1  numaralı parsellerinde belediye encümeninin 01.09.2023 tarihli ve 45 sayılı kararına göre 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi ve 2981/3290 sayılı kanunun ek 1 maddesi gereğince arsa ve arazi düzenlemeleri yapılmıştır.

Uygulamaya ait parselasyon planları ve şüyu cetvelleri bugünden itibaren bir ay (30 gün) süreyle belediye ilan tahtasında asılı kalacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur.