bilgi@hanonu.bel.tr (0366) 497 51 95-96
2020/24 NOLU İLÇE UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI Tarihi: 15.05.2020

Hanönü Belediye Başkanlığı - Kastamonu

 

 

T.C.

HANÖNÜ KAYMAKAMLIĞI

Toplum Sağlığı Merkezi Tabipliği

 

KARAR TARİHİ                : 13/05/2020

KARAR NO                         :2020/24

 

İLÇE UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

                İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 13.05.2020 tarihinde saat: 17.00’de Hanönü Kaymakamı Aydın GÖÇER başkanlığında Hanönü Kaymakamlığı Toplantı Salonunda toplanmış olup aşağıdaki kararları almıştır.

                GÜNDEM:

İlçemizde COVID-19 enfeksiyonu ile mücadele kapsamında alınacak acil tedbirler.

 

KARAR:

  1. İlçemiz Küreçayı Köyü Köseoğlu Madencilik Firmasında çalışan ve  Köseoğlu Madencilik şantiyesinde kalan Cemal YEŞİLGÖZ’ün 12/05/2020 tarihinde COVID-19 vakası olduğu kesinleşmiştir. Filyasyonu yapılmış olup, 3’ü Kastamonu ili merkezinde, 2’si Taşköprü ilçesinde, 6’sı da ilçemizde ikamet etmektedir.

a) İlçemizde ikamet eden temaslı olduğu düşünülen ve şantiyede kalan Mehmet Hanifi ÇAKILKAYA, Hasan AYEBE, Hüseyin KICIK, Şenol KILIÇ’ın 12/05/2020 tarihinden itibaren 14 (on dört) gün süre ile şantiyede diğer çalışanlardan ayrı olarak karantinaya alınmasına, şantiyede fiziksel koşulların yeterli olmamasından ötürü adları geçen temaslıların 14/05/2020 tarihi 21:00 itibari ile Kastamonu Şeyh Şaban-ı Veli Yurdunda (KYK Yurdu) karantinaya alınmalarına,

b) İlçemizde ikamet eden temaslı olduğu düşünülen Kamil AKCA Hanönü Mahallesi Ali Sakallı Caddesi Doğan Yapı Kooperatifi No:18/B İç Kapı No:8 adresinde, Sercan YILMAZ Hanönü Mahallesi Çıkmaz Sokak Gündoğdu Apartmanı No:4 Daire:3 adresinde genel sağlığın korunması ve bozulmuş ise yeniden temini için 13/05/2020 tarihinde saat 11:00’den itibaren  14 (on dört) gün süre ile karantina uygulamasına geçilmesine, belirtilen hanelere giriş-çıkışların kapatılmasına,  

  1. 11.05.2020 tarih ve 2020/23 Nolu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kararında İlçemiz Küreçayı Köyü Köseoğlu Madencilik Firmasında şoför olarak çalışan ve  Sinop ili Boyabat ilçesinde ikamet eden 10/05/2020 tarihinde COVID-19 vakası olduğu kesinleşen  Ayhan BALKANOĞLU’nun temaslısı olduğu düşünülen Süleyman TOKALI, İlhan BİLİR, Savaş DEVELİ, Salim BOZTEPE Hanönü Mahallesi Yılanlı Küme Evleri Mevkii No:21 adresinde 11/05/2020 tarihinde saat 12:00’den itibaren  14 (on dört) süre ile karantinaya alınmıştı. Fiziksel koşulların yeterli olmamasından ötürü adları geçen temaslıların 14/05/2020 tarihi 21:00 itibari ile Kastamonu Şeyh Şaban-ı Veli Yurdunda (KYK Yurdu) karantinaya alınmalarına,

       

                İş bu kararların ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine, alınan kararlara uymayan vatandaşlarımızın Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususuna oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

       Aydın GÖÇER                                    Serkan UÇAR                               İbrahim Burak EMİNOĞLU

          Kaymakam                                 Belediye Başkanı                                    İlçe Tarım ve Orman Müdür V.

 

 

 

                 Dr. Gülhan ÇOTUK                                                          Hande TOKATLIOĞLU OZAN

                    TSM Başkanı                                                                   Serbest Eczacı