bilgi@hanonu.bel.tr (0366) 497 51 95-96
ARAÇ SATIŞ İHALE İLANI Tarihi: 11.12.2020

Hanönü Belediye Başkanlığı - Kastamonu

İLAN
HANÖNÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN

a) Hanönü Belediyemize ait aşağıda muammen bedeli ve geçici teminatı yazılı ekonomik Ömrünü Doldurmuş 2002 Model 1.6 Palio Weekend, 2005 Model BMC Levend Çift Kabinli araç, 1991 Model 1.6 Tofaş Doğan L, 2011 Model 1.6 Multijet Fiat Linea ve 2000 Model Liebherr L554 Lastik Tekerlekli Yükleyici İş Makinası 2886 sayılı kanunun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif (Arttırma) Usulü ile 22.12.2020 tarihi Salı günü saat 14:00’ da Belediye İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda satışı yapılacaktır.

 

b) İhaleye katılacaklar aşağıda belirtilen %3 geçici teminatı ihale saatine kadar Belediye veznesine yatıracaklardır.

c) İhaleye Aşağıdaki şartları yerine getiren şahıslar katılabilir.
- Kanuni ikametgahlarının bulunması,
- Vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekalet vermeleri,
- Geçici teminatlarını ihale saatine kadar yatırılması,
- Belediyeden borcu yoktur yazısı getirmeleri,

d) İhaleye ait satış bedeli 08.01.2021 tarihi mesai bitimine kadar yatırılmış olacaktır.Bu tarihten sonra yatırılacak her miktar için aylık %10 gecikme zammı uygulanacaktır.

e) İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’nden 50,00 TL (ElliTürkLirası) karşılığında alınabilir.

f) İhale bedeli üzerinden ayrıca KDV alınacak olup, her türlü alım satım vergi ve harçlar alıcıya aittir.

g) Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

MODEL      MARKA                             CİNSİ             DURUMU       MUAMMEN BEDEL     GEÇİCİ TEMİNAT
  2002         1.6 Fiat Palio Weekend     Otomobil         *E.Ö.D.            18.500 TL                       555,00 TL

  2005          BMC Levend                    Kamyonet        *E.Ö.D.            13.600 TL                       408,00 TL

  1991          Tofaş Doğan L                  Otomobil          *E.Ö.D.            13.000 TL                       390,00 TL

   2011          1.6 Multijet Fiat Linea      Otomobil          *E.Ö.D.            42.500 TL                     1.275,00 TL

   2000          Liebherr L554                  İş Makinası      *E.Ö.D.            110.000 TL                    3.300,00 TL

    *E.Ö.D : Ekonomik Ömrünü Doldurmuş