bilgi@hanonu.bel.tr (0366) 497 51 95-96
İMAR PLANI ASKI İLANI Tarihi: 16.04.2021

Hanönü Belediye Başkanlığı - Kastamonu

     Hanönü Belediyemizce GES yapımı için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Hanönü Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli hanönü Nazım İmar Planı değişikliği Hanönü Belediye Meclisinin 02.04.2021  gün ve 18 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereğince onaylanmıştır. İmar Planları 16.04.2021 tarihinde 1 ay süreyle askıya çıkartılmıştır.